УПРАЖНЕНИE ЗА ОТПУСКАНЕ №3 "ЕНЕРГИЯ"

Насочваме енергия към очите. Разтъркваме длани, както е описано в упражнението „Ни ми пука,ни ми дреме".

                                 

Тялото е изправено, главата на една линия с гръбнака. Очите затворени. Показалецът и средни ят пръст на двете ръце са насочени перпендикулярно към очите.

Разстоянието от крайчеца на пръстите до очите е буквално 12 милиметра, но без да докосваме клепачите. Чувстваме как енергията струи в очите ни и ги изпълва отвътре.

Сега аналогично вдигаме средните фаланги на палците (тоест пръстите са прегънати) до затворените си очи и по същия начин пълним с енергия очите. Лактите са вдигнати и леко разперени. Главата не се навежда.

<< ОБРАТНО