УПРАЖНЕНИЕ „ДИШАНЕ С ОЧИ”

Преди да пристъпите към упражнението, много внимателно прочетете описанието му!

Сложете си „Образа на младостта"! Седнете на стол, настанете се удобно. Ръцете на бедрата, гърбът е изправен. Цялото тяло и мускулите на лицето са отпуснати. В тялото, в душата усещане за спокойствие.

Дишайте само през носа. Започваме.

Понаблюдавайте се как дишате през носа. На вдишване усещате хлад в носа и трахеята, на издишване топлина.

Защото вдишваният въздух обикновено е по-прохладен от този, който издишваме. Тъкмо тази малка разлика в температурите трябва да се научим да долавяме с очи.

Сега си представете, че вдишвате и издишвате през носа, но вниманието ви е изместено към очите. Помъчете се с поглед да доловите раздвижването на въздуха, температурните промени. Можете да изпълнявате упражнението и с отворени, и със затворени очи, както ви е по-лесно.

Това дишане дава отлични резултати, и най-вече като си представяте, че очите ви са здрави.

На вдишване очите виждат по-ясно, а с всяко издишване мъглата си отива, изчезват „мушиците", пада напрежението, умората, тоест всичко онова, което причинява дискомфорт на очите ви.

И така, запомнете: усещането за прохлада (на вдишване) дава на очите ви всичко възможно най-добро, а усещането за топлина (на издишване) отнася всичко, което им пречи. Можете да „дишате" с очи където и както си пожелаете. Така че „дишайте" със здраве!

<< ОБРАТНО