УПРАЖНЕНИЯ „ГЛЕДАНЕ НА СЛЪНЦЕТО” №3

Специална забележка! Когато слънцето е в зенит, упражнението не се прави!

Продължаваме да стоим на слънце. Краката са в устойчива поза. Закрийте едното око с длан (то остава отворено).

Сега обърнете лице към слънцето и по същия начин направете въртенето, като мигате често и с двете очи. С окото под дланта също мигате. Обърнали сте лице към слънцето, правите широки завъртания и често мигате, поглеждате към небето.

После с другото око. Затваряме двете очи и правим същото упражнение.

То приключва с продължителното отпускане „Ни ми пука, ни ми дреме".

<< ОБРАТНО