УПРАЖНЕНИЯ „ГЛЕДАНЕ НА СЛЪНЦЕТО” №1

Застанете на шарена сянка, така че половината ви лице да е засенчено, а другата половина на слънчева светлина. Очите са затворени. За по-добра устойчивост заемете разкрачен стоеж.

Дишането е спокойно, равномерно. Обръщате глава наляво и мислено казвате: „Слънцето идва!" Обръщате глава надясно и мислено казвате: „Слънцето си отива!" Това е много важно да не поглеждате слънцето, защото дори със затворени очи не бива „да се гледа" яркото слънце.

Увеличавайте продължителността на упражнението постепенно от една до пет минути.

След това непременно правим „Ни ми пука, ни ми дреме". Отпускането трябва да продължи поне два пъти повече, отколкото е самото упражнение.

Задължително редуваме усилията с продължителна почивка (колкото по-дълга, толкова по-добре).

<< ОБРАТНО