УПРАЖНЕНИЕ №8 „РАЗВИТИЕ НА ПЕРИФЕРНОТО ЗРЕНИЕ”

Специална забележка: упражнението трябва да се изпълнява в спокойна обстановка. Никой и нищо да не ви стресне. Тук работят напречните мускули.

Съберете очи и погледнете към върха на носа си.

После поглеждаме напред, а вниманието ни отива встрани и с периферното си зрение отбелязваме някакви предмети.


Продължаваме последователно: към върха на носа, напред, а вниманието встрани; към гърбицата на носа, напред, а вниманието встрани; към точката между веждите.

<< ОБРАТНО