УПРАЖНЕНИЕ №7 „ВЕРТИКАЛНА ОСМОРКА"

С очи плавно направете вертикална осмица, с максимални размери в рамките на лицето. Няколко пъти в едната посока, после няколко пъти в другата посока. Мигайте често и леко.

<< ОБРАТНО