УПРАЖНЕНИЕ №6 „ХОРИЗОНТАЛНА ОСМОРКА"

С очи плавно направете хоризонтална осмица, или знак за безкрайност, с максимални размери в рамките на лицето. Няколко пъти в едната посока, после няколко пъти в другата посока. Мигайте често и леко.

<< ОБРАТНО