УПРАЖНЕНИЕ №4 „ЦИФЕРБЛАТ"

Изпълняваме кръгови движения с очните ябълки. Главата остава неподвижна. Представете си голям златист циферблат пред вас. Този цвят помага за възстановяване на зрението.
Бавно местете поглед, отбележете цифрите 12 горе и 6 долу на въображаемия циферблат. Първо в едната посока, после в другата. Внимание! Задължително отбелязвайте за себе си 12 и 6, за да осигурите равномерна линия и плавно движение. А сега същото упражнение, но с лице към небето. Очите са отворени. Изправяме шия, затваряме очи. Изпълняваме същото упражнение със затворени очи.

<< ОБРАТНО