УПРАЖНЕНИЕ №3 „СЛЕДВАЩО УПРАЖНЕНИЕ”

Поглеждате наляво и после направо, след това поглеждате надясно и после направо.

<< ОБРАТНО