УПРАЖНЕНИЕ ЗА УСУКВАНЕ НА ГРЪБНАКА № 6

Направете няколко дълбоки и спокойни вдишвания и издишвания, както правихме, преди да започнем гръбначните упражнения.

Вдишваме през носа и едновременно странично вдигаме ръце. Задържаме дъх и странично отпускаме ръце. Докато не дишаме!

После издишваме, вдигаме ръцете напред и над главата. Задържаме дъх и спускаме ръцете странично. Доиздишваме.

И настройващо дишане.

Изправяме гръб, изтегляме нагоре темето, затваряме очички, „слагаме" длани върху въображаема хладна водна повърхност и се настройваме. Бавно вдигаме ръце до лицето, заедно с тях се вдигат прохладата, свежестта, бодростта. После бавно отпускаме ръце и си представяме как с това движение пречистваме цялото си тяло.

Не напасваме вдишването и издишването с движението на ръцете. Спокойно отваряме очи и запазваме това състояние за целия ден.

Приключихме със загрявката.

Доволни ли сте от себе си? Как сте с вътрешната нагласа? Добре? Браво! Сега цял ден запазете тази нагласа и се самонаблюдавайте. О, как сте се променили, колко сте се разхубавили!

<< ОБРАТНО