УПРАЖНЕНИЕ ЗА УСУКВАНЕ НА ГРЪБНАКА № 4

Разкрачен стоеж, стъпалата „залепени" за пода успоредно и с леко прибрани навътре пръсти, главата е на една линия с гръбнака. Тялото е наклонено точно вдясно (в никакъв случай напред-назад!), гърбът е изпънат, лактите са изнесени встрани.

Десният лакът е водещ и се движи назад и нагоре. .


Обръщаме поглед надясно, главата, раменете и гръдният кош следват погледа и по оста на гръбнака се обръщат към тавана, без да се вирва брадичката.

 

Спазвайте наклона на тялото вдясно.

Без да сменяме позата, се извъртаме наляво в обратна последователност. Сега левият лакът е водещ, той „върви" нагоре, назад и надолу, а десният съответно нагоре. Гледаме през ляво рамо дясна пета.

За да се върнем в изходно положение, правим обратен завой на тялото вдясно. Завързахте ли се на възел? Не? Браво!

<< ОБРАТНО