УПРАЖНЕНИЕ ЗА УСУКВАНЕ НА ГРЪБНАКА № 3


Разкрачен стоеж, стъпалата „залепени" за пода успоредно, пръстите леко навътре. Гърбът е изпънат, главата е на една линия с гръбнака, брадичката сочи гърдите, ръцете са на раменните ямки.

Упражнението се изпълнява аналогично на предходното, но при завъртане на тялото надясно десният лакът сочи надолу, а очите гледат през рамо лявата пета.


Когато изпълняваме усукването с ляво огъване назад, гледаме през рамо дясната пета.

<< ОБРАТНО