УПРАЖНЕНИЕ ЗА УСУКВАНЕ НА ГРЪБНАКА № 2


Разкрачен стоеж, стъпалата „залепени" за пода успоредно, пръстите леко навътре, тялото е наведено напред под ъгъл 45 градуса, гърбът е изпънат, ръцете са на раменете.

Започваме завъртане на тялото по оста на гръбнака вдясно: очите, главата, шията, раменете, гърдите се завъртат към тавана, лакътят на дясната ръка „гледа" нагоре. Редуването на напрежение и леко отпускане дава възможност постепенно да се увеличи ъгълът на завъртане. Редуваме няколко пъти и бавно, плавно се връщаме в изходното положение.

Едва тогава можем да изправим тялото! Правим същото упражнение вляво.

<< ОБРАТНО