УПРАЖНЕНИЕ ЗА ДОЛНИЯ ГРЪДЕН СЕГМЕНТ № 6

Разкрачен стоеж, стъпалата са „залепени" на пода успоредно, пръстите са леко навътре, китките върху ямките на раменете, лактите отворени встрани, тазът и бедрата са неподвижни, гледаме право пред себе си.

Изместваме поглед вдясно, след това бавно и последователно обръщаме главата, раменния пояс, гърдите и корема. Усукваме горната част на гръбнака от раменете до мястото, където теоретично би трябвало да е талията.

В това положение изпълняваме няколко пружиниращи движения, така че всяко следващо усилие да доведе до леко увеличаване ъгъла на обръщане. Проверете: тазът, бедрата, стъпалата остават неподвижни!

Аналогично в обратната посока. Напомням ви: гръбнакът е оста на въртене.

<< ОБРАТНО