УПРАЖНЕНИЕ ЗА ДОЛНИЯ ГРЪДЕН СЕГМЕНТ № 1

Работим както в упражнение № 1 за горния гръден сегмент, но раздвижваме гръбнака от врата до кръста.

Изнасяме таза напред и го фиксираме в това положение, тоест остава неподвижен.

С ръце все едно обхващаме нещо голямо и кръгло. Свеждаме глава надолу. Огъваме гръбнака в дъга от врата до кръста. Добавете напрежение. Леко отпуснете главата и усилете напрежението.

 

Проверете: никакво навеждане!

Внимавайте. В това положение размърдайте ръцете, усетете как мърдат мускулите на гърба.

<< ОБРАТНО