УПРАЖНЕНИЕ ЗА ГОРНИЯ ГРЪДЕН СЕГМЕНТ № 3

Гръбнакът е изправен. Кръстът неподвижен. Ръцете са сгънати в лактите. Вдигаме едното рамо, сваляме другото (като везна), главата се накланя в посока на спускащото се рамо, очите гледат нагоре.

Усещаме приятно напрежение и разпъване в горната част на гръбнака.

Без да сменяме стоежа, редуваме напрежението с леко отпускане и се опитваме с всяко движение още повече да огънем гръбнака. Обърнете специално внимание никакви наклони напред!

Изпълняваме същото упражнение в противоположната посока. Дишате ли? Добре! Не спирайте дъх!

Коя черта от характера формирате с това упражнение? Продължаваме.

<< ОБРАТНО