УПРАЖНЕНИЕ ЗА СТАВИТЕ № 21


Разкрачен стоеж (краката разкрачени малко повече от ширината на раменете), стъпалата са успоредни (пръстите леко са обърнати навътре), дланите подпрени на коленните капачки. Гърбът е изпънат, гледаме напред, не навеждаме глава. Правим кръгови движения с колената първо няколко пъти навътре, после навън (ръцете помагат на въртеливите движения). В края на всяко движение коленете се изправят. Майчице, как пукат тия стави!

<< ОБРАТНО