УПРАЖНЕНИЕ ЗА СТАВИТЕ № 20

Кракът е свит в коляното, бедрото е успоредно на пода, ръката фиксира бедрото, прасецът е отпуснат. Правим махови въртеливи движения с прасеца по и обратно на часовниковата стрелка по няколко пъти във всяка посока поредно с всеки крак. Стоежът е изправен, раменете изпънати. Усетете с цялото си тяло, че сте Човек, Личност.

<< ОБРАТНО