УПРАЖНЕНИЕ ЗА СТАВИТЕ № 19

С всяко стъпало поредно правим бавни кръгови движения по няколко пъти във всяка посока. Движенията са такива, сякаш с големия пръст на крака рисуваме по стената максимално големи кръгове.

Обърнете внимание: кракът е абсолютно неподвижен, работим само със стъпалото.

Механичното изпълнение на упражнението е път към нищото. Нали помните? Е, накъде вървим?

<< ОБРАТНО