УПРАЖНЕНИЕ ЗА СТАВИТЕ № 17

Изходното положение е същото, както в предходното упражнение.

Обърнете стъпалото навътре, така че, ако спуснете крака си надолу, външният ръб на ходилото да докосне пода.

В тази поза възниква напрежение във външната страна на глезенната става.

Правим няколко пружиниращи движения със стъпалото навътре, като се стараем с всяко движение да го обърнем все повече и повече.


Може леко да вдигнем крака встрани и да изпълняваме упражнението, както е показано на рисунката.

Коя черта от характера си тренирате сега? Не я забравяйте.

<< ОБРАТНО