УПРАЖНЕНИЕ ЗА СТАВИТЕ № 16

 

Акцентираме вниманието си върху глезенната става. Изпълняваме упражнението първо с едното стъпало, после с другото.

Леко свиваме крака в коляното, стъпалото сочи надолу това е изходното положение. Изтласкваме пръстите напред и правим леки пружиниращи движения. Повтаряме ги няколко пъти. После обтягаме петата напред, а пръстите към себе си. Кракът е изправен.

<< ОБРАТНО