УПРАЖНЕНИЕ ЗА СТАВИТЕ № 15


Ръцете са вкопчени на „заключ" пред гърдите. Тялото е изправено, положението фиксирано. Движат се само главата и раменете, всичко останало е неподвижно. Насочваме поглед надясно, после в същата посока завъртаме главата. Дясната ръка леко придърпва лявата.

Извъртаме глава максимално и правим още едно усилие, сякаш да продължим движението. Без да сменяме позата, отпускаме напрежението, и пак полагаме допълнително усилие. След няколко такива напрежения-отпускания плавно се обръщаме наляво (сега лявата ръка дърпа дясната и по аналогичен начин изпълняваме упражнението.

<< ОБРАТНО