УПРАЖНЕНИЕ ЗА СТАВИТЕ № 8

         

Ръката е изправена, свободно пусната покрай тялото, китката е леко свита в юмрук, правим въртеливо движение във фронталната плоскост пред нас. В китката се появява усещане за тежест и подуване, от нахлулата кръв тя ще се зачерви.

Постепенно увеличаваме скоростта на въртене.

Тренираме една след друга двете раменни стави. Всяка ръка въртим отначало по часовниковата стрелка, после обратно.


Какво чувство предизвикахте вътре у себе си?

<< ОБРАТНО