УПРАЖНЕНИЕ ЗА СТАВИТЕ № 7

Раменният пояс е изправен водоравно, фиксиран. Ръцете са сгънати в лактите, предмишниците свободно висят, китките леко са присвити в юмрук.


Правим въртеливи движения с предмишниците около лакътните стави първо в едната посока няколко пъти, после в другата. Внимавайте раменете ви да не се движат.

Мислено слагаме корона на главата си. Нагласа! Добавете някакво ново усещане и с усилие на волята го засилете. Продължаваме.

<< ОБРАТНО