УПРАЖНЕНИЕ ЗА СТАВИТЕ № 6


Същото изходно положение. Създаваме гордост у себе си. Деветдесет процента от усилието насочвате да си създадете нагласата. Усмивка, радост, сладко усещане в цялото тяло.

      

Сега китките, свити в юмруци, въртим в кръгове с максимален диаметър първо в едната посока, после в другата.

<< ОБРАТНО