УПРАЖНЕНИЕ ЗА СТАВИТЕ № 5

Ръцете са опънати напред успоредно на пода, китките са с длани надолу, също успоредни на пода. Отваряме ги като водоравно ветрило в посока към кутретата. Това е изходното положение. Правим няколко пружиниращи движения (ситни помествания) встрани в посоката на кутретата. После сменяме изходното положение.

Събираме двете длани в посока на палците и повтаряме упражнението.

<< ОБРАТНО