УПРАЖНЕНИЕ ЗА СТАВИТЕ № 4

Съсредоточаваме вниманието си върху лъчево-китковата става.

Ръцете са опънати напред успоредно на пода, китките са обърнати надолу и сочат тялото, теглим към себе си връхчетата на пръстите. Правим няколко пружиниращи движения редуваме напрежението и лекото отпускане.

Мислено се вглеждаме в областта на напрежение, т.е. лъчево-китковата става. Аналогично изпълняваме упражнението в обратната посока, тоест китките са насочени нагоре.


С волево усилие предизвикваме още една порция самоуважение, създаваме я и я попиваме. Раменете изпънати, „мускулният корсет", нагласата, усмивката!

<< ОБРАТНО