УПРАЖНЕНИЕ ЗА СТАВИТЕ № 2

С всеки пръст поотделно изпълнявате движение все едно с обич щраквате някого по челото. Последователно свиваме пръстите в юмрук първо няколко пъти от кутрето към палеца, после от палеца към кутрето. След това изтръскваме китките, отпускаме мускулите.

<< ОБРАТНО