УПРАЖНЕНИЕ ЗА МАСАЖ НА УШНИТЕ МИДИ № 1

С чувство за хумор дърпаме ушните миди надолу и едновременно назад, зад раменете, и то така, че да опънем вътрешната част на ухото. Влагаме радост във всяко движение! Лекото отпускане редуваме с позасилено напрежение. После правим аналогично движение нагоре и леко назад.

<< ОБРАТНО